Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Dobrý den,

 

jsem studentkou oboru sociologie-andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a součástí mé bakalářské práce je výzkum postojů vysokoškolských studentů k manželství a rozvodu.

 

K tomuto účelu slouží i tento dotazník, který má 9 otázek. Dotazník je anonymní a slouží pouze pro studijní účely. Prosím vás o pravdivé odpovědi.

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik obyvatel má obec, ve které žijete?